Elektryfikacja

Usługi elektryczne

Tel. 503-139-799

Modernizacja instalacji elektrycznej


str. 2 -ciąg dalszy

Od przeciążenia, porażenia i przepięcia
W nowoczesnej rozdzielnicy mieści się nie tylko główny wyłącznik prądu, ale także urządzenia, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz instalacji elektrycznej. Jednym z nich jest wyłącznik nadprądowy typu S, stanowiący  odpowiednik przestarzałych korków. W sytuacjach awaryjnych, np. kiedy kabel zasilający urządzenie zostanie uszkodzony i spowoduje zwarcie - odcina on obwód od zasilania. Wyłącznik zadziała także wówczas, kiedy podłączymy zbyt wiele urządzeń do jednej "złodziejki" i nastąpi przeciążenie linii oraz, niewidoczny dla nas, wzrost temperatury przewodu, zagrażający przepaleniem instalacji, a nawet wybuchem pożaru. 
 
Skuteczną ochroną przed porażeniem zapewniają wyłączniki różnicoprądowe, które mogą uratować nam życie w sytuacji dotknięcia przewodu pod napięciem lub obudowy urządzenia, w którym doszło do uszkodzenia izolacji. Ich działanie polega na stałym porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym. Jeśli pojawia się różnica wskazująca na wystąpienie zagrożenia, zasilanie jest automatycznie odłączane nie później po 0,3 sekundy od zdarzenia ( z reguły jest to 0,03 sekundy). Wyłącznik zadziała również w przypadku przebicia, czyli przepływu prądu do masy, który stanowi efekt uszkodzenia izolacji przewodów czy zawilgocenia urządzeń elektrycznych. Aby jednak wyłącznik różnicoprądowy działał prawidłowo musimy poddawać go regularnym testom. Skuteczność jego działania sprawdza się w bardzo prosty sposób, poprzez przyciśnięcie raz w miesiącu odpowiedniego przycisku. Takie postępowanie zapewni nam bezpieczeństwo oraz będzie skutecznym środkiem ochrony przed dotykiem bezpośrednim.
Warto wiedzieć, że zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego włączonego w dwuprzewodowe instalacje starego typu, czyli pozbawione rozdzielnego przewodu ochronnego, nie jest skutecznym środkiem ochrony przed dotykiem pośrednim.

Jednym ze zjawisk, zagrażających domowym instalacjom są także przepięcia. Spowodowane zwykle uderzeniem pioruna, mogą w jednej chwili spowodować zniszczenie urządzeń elektrycznych. Skuteczną ochroną przed skutkami przepięć są ograniczniki oraz połączenia wyrównawcze. Ochronniki klasy B stanowią pierwszy stopień zabezpieczenia przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi. Urządzenia klasy C obniżają przepięcia wstępnie ograniczone przez ograniczniki klasy B. Z kolei moduły klasy D stosowane są do ochrony urządzeń szczególnie wrażliwych na przepięcia, np. serwerów, sprzętu audio czy centralek alarmowych. Montowane są one już nie w rozdzielnicy, ale bezpośrednio przy urządzeniu, w gniazdku lub w puszce. Jeśli zdarza się, że podczas burzy przestaje działać Internet, wskazane jest, aby założyć również ograniczniki zabezpieczające sieci teleinformatyczne.

Modernizuj, gdzie wzrok nie sięga
Jak już wspomniano, zmodernizowana lub nowa instalacja zgodnie z obowiązującą normą musi należeć do trójprzewodowego systemu sieciowego TN-S. Najlepiej, jeśli składające się na nią przewody wykonane będą z miedzi, która ma dużo większą przewodność niż stosowane przed laty i szybko utleniające się aluminium. Niewątpliwą zaletą miedzianych przewodów jest także możliwość  podłączenia do sieci większej ilości odbiorników prądu niż w przypadku przestarzałej instalacji aluminiowej.
Przed rozpoczęciem remontu trzeba uwzględnić, że przewody prowadzi się w tynku. Płaskie przewody podtynkowe układa się bezpośrednio w wykutych w ścianach bruzdach, a przewody o innym przekroju w rurkach osłonowych. Zaletą pierwszego rozwiązania jest możliwość wykonania płytszych rowków niż przy instalacji rurek. Na korzyść tych ostatnich przemawia jednak fakt, iż umożliwiają one późniejszą wymianę przewodów bez konieczności kucia ścian.
Przewody można też prowadzić już po wykończeniu ścian w kanałach lub listwach instalacyjnych. Jest to wygodne, gdy trzeba podłączyć niewielką liczbę nowych urządzeń. W listwach i kanałach mocowanych przy podłodze, wokół ościeżnic drzwi i okien można także zamontować gniazda wtyczkowe, łączniki lub oświetlenie miejscowe.

  • Następna strona (3): Modernizacja instalacji elektrycznej
  • Modernizacja instalacji elektrycznej s. 4
  • Modernizacja instalacji elektrycznej s. 5

  • Poprzednia strona (1): Modernizacja instalacji elektrycznej

  • Przejdź do działu:
  • Porady Elektryczne